ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2272
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 22-04-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 22-04-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 16-04-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |