ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2226
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Предварително изпълнение - открит конкурс - ДГС Доспат (383)

Дата на публикуване на обявата: 23-06-2016

Заповед №383 допълваща заповед №377/17.06.2016 г. за резултати от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1653.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Доспат (377)

Дата на публикуване на обявата: 17-06-2016

Заповед №377 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1653.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Доспат (365-367)

Дата на публикуване на обявата: 13-06-2016

Заповеди №365-367 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1532, 1640, 1656.

Документация за участие    |