ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2226
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 29-07-2015

Заповеди №421 и 422 за обявяване на класиране от проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1529-1 и 1539-1

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2015

Заповед №387 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1529-1, 1539-1

Документация за участие    |    


Заповед №РД 49-251/26.06.2015

Дата на публикуване на обявата: 06-07-2015

Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ "Доспат" в района на дейност на ТП ДГС-Доспат

Документация за участие    |