ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2272
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Доспат(26)

Дата на публикуване на обявата: 23-01-2015

Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Доспат(25)

Дата на публикуване на обявата: 22-01-2015

Продажба на пакет-действително добити количества дървесина

Документация за участие    |    


Анализ на мониторинга на територията на ТП ДГС "Доспат" проведен през 2014

Дата на публикуване на обявата: 15-01-2015

Документация за участие    |