ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2272
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 30-09-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 13-08-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 12-08-2014

Прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |