ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2272
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 07-04-2015

Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 1524-1, 1525-1, 1526-1, 1527-1, 1528-1, 1530-1, 1531-1, 1532-1, 1533-1, 1534-1, 1535-1, 1536-1, 1537-1, 1538-1

Документация за участие    |    


Открит конкурс - местни търговци - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 03-04-2015

Заповед №123 за провеждане на открит конкурс с предмет: Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти № 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531 - ДГС Доспат

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 03-04-2015

Заповед № 124 за провеждане на открит конкурс с предмет: Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538 - ДГС Доспат

Документация за участие    |