ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2226
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Доспат (36-38)

Дата на публикуване на обявата: 18-01-2016

Заповеди №36-38 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1Д, 2Д, 3Д

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Доспат (1)

Дата на публикуване на обявата: 05-01-2016

Заповед №1 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти 1д, 2д, 3д

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Доспат (713-714)

Дата на публикуване на обявата: 23-12-2015

Заповеди №713-714 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1628, 1630

Документация за участие    |