ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2272
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Класиране - търг с тайно наддаване - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 29-04-2015

Заповеди № 175 - 188 за определяне на класирани от проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - № 1524-1, 1525-1, 1526-1, 1527-1, 1528-1, 1530-1, 1531-1, 1532-1, 1533-1, 1534-1, 1535-1, 1536-1, 1537-1, 1538-1

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 24-04-2015

Заповед №170 за прекратяване на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина - Обекти №1532, 1534, 1535

Документация за участие    |    


Класиране - открит конкурс - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 24-04-2015

Заповед №168 за класиране от проведен открит конкурс за възлагане на добив на дървесина - Обект №1524

Документация за участие    |