ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2226
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Доспат (554)

Дата на публикуване на обявата: 18-10-2016

Заповед №554 за провеждане на Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №2.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Доспат (523)

Дата на публикуване на обявата: 03-10-2016

Заповед №523 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1525.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Доспат (501)

Дата на публикуване на обявата: 13-09-2016

Заповед №501 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1525.

Документация за участие    |