ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2226
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Резултати - ДГС Доспат (260-262)

Дата на публикуване на обявата: 27-04-2016

Заповеди №260-262 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1632-1, 1637-1, 1646-1.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Доспат (231-250)

Дата на публикуване на обявата: 25-04-2016

Заповеди №231-250 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад - Обекти №1631-1, 1632-1, 1633-1, 1634-1, 1637-1, 1638-1, 1639-1, 1640-1, 1641-1, 1642-1, 1643-1, 1644-1, 1645-1, 1646-1, 1647-1, 1648-1, 1649-1, 1650-1, 1651-1, 1652-1, 1653-1, 1654-1 и №1655-1.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Доспат (216-224)

Дата на публикуване на обявата: 22-04-2016

Заповед №216-224 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дървесина от Обект № 1637 – отдел 143, подотдел „б” и отдел 146, подотдел „и”, Обект №1638 – отдел 178, подотдел „н” и отдел 191, подотдел „н”, Обект №1639 – отдел 181, подотдел „д” и отдел 185, подотдел „в”, Обект №1640 – отдел 189, подотдел „г”, Обект №1641 – отдел 47, подотдел „т” и отдел 52, подотдел „п”, Обект №1642 – отдел 52, подотдели „н” и „о”, Обект №1643 – отдел 239, подотдел „а”, Обект №1644 – отдел 244, подотдел „а”, Обект №1645 – отдел 205, подотдел „б”, Обект №1646 – отдел 206, подотдели „б” , „в” и „г”, Обект №1647 – отдел 206, подотдел „д”, Обект №1648 – отдел 226, подотдел „е”, Обект №1649 – отдел 277, подотдели „л” и „б”, Обект №1650 – отдел 85, подотдели „в”, „п”, „р” и „с”, Обект №1651 – отдел 106, подотдел „щ” и „я”, Обект №1652 – отдел 118, подотдели „е” и „з”, Обект №1653 – отдел 340, подотдел „д” и отдел 341, подотдел „в”, Обект №1654 – отдел 342, подотдел „а” и Обект №1655 – отдел 337, подотдел „а” и отдел 340, подотдел „в”.

Документация за участие    |