ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2272
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Резултати от проведена процедура в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 31-07-2014

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез закупуване на фуражи и каменна сол"

Документация за участие    |    


Резултати от проведена процедура в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 31-07-2014

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване и доставка на защитно работно облекло"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 28-07-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |