ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2272
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Съобщение от ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 17-11-2014

Съобщение относно количествата дървесина от ГП за 2015г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2015год.

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 30-09-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 13-08-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |