ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2226
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Съобщение - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2015

Относно количества дървесина, които ще бъде предложени на процедури за добив и продажба на местни търговци през 2016 г.

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г. - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 10-11-2015

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 06-10-2015

Заповед №544 за провеждане на открит конкурс извършване на лесокултурни дейности в обект №3 на територията на ТП „ДГС- Доспат” - Отдел 295-6

Документация за участие    |