ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2272
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Доспат (обекти 1515-1523)

Дата на публикуване на обявата: 05-12-2014

Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Доспат(1515-1_1523-1_otdeli_podotdeli)

Дата на публикуване на обявата: 05-12-2014

Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Доспат(обекти 1500-1514)

Дата на публикуване на обявата: 05-12-2014

Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина

Документация за участие    |