ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2226
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Провеждане на открит конкурс - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 27-05-2016

Открит конкурс с предмет „Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 1532,1640,1653,1656 - ТП „ДГС – Доспат”

Документация за участие    |    


СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване на обявата: 09-05-2016

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2016-2017 г.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Доспат (269-272)

Дата на публикуване на обявата: 03-05-2016

Заповеди №269-272 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1645, 1648, 1650, 1654.

Документация за участие    |