ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2226
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 06-10-2015

Заповед №544 за провеждане на открит конкурс извършване на лесокултурни дейности в обект №3 на територията на ТП „ДГС- Доспат” - Отдел 295-6

Документация за участие    |    


Класиране от открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности за обект №4 - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 24-09-2015

Документация за участие    |    


Съобщение - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 18-09-2015

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2015-2015 г.

Документация за участие    |