ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2272
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Доспат(50)

Дата на публикуване на обявата: 10-02-2015

Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Доспат(заповеди 57,58)

Дата на публикуване на обявата: 10-02-2015

Продажба на пакет-действително добити количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от открит конкурс в ДГС Доспат(30,45)

Дата на публикуване на обявата: 05-02-2015

Лесокултурни дейности

Документация за участие    |