ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2226
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Доспат (613)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти с №1700-1,1701-1, 1702-1, 1703-1, 1704-1, 1705-1, 1706-1, 1707-1, 1718-1, 1709-1, 1710-1, 1711-1, 1715-1, 1716-1, 1717-1 и 1719-1

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Доспат (614)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1714-1, 1718-1, 1720-1

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Доспат (612)

Дата на публикуване на обявата: 25-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обект № 1712, Обект №1713, Обект №1714, Обект №1715, Обект №1716, Обект №1717, Обект №1718 , Обект №1719 и Обект №1720

Документация за участие    |