ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2272
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 16-04-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 10-04-2014

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"

Документация за участие    |    


Резултати от проведена процедура в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 28-03-2014

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на годишен технически преглед, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за моторни превозни средства"

Документация за участие    |