ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2226
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Доспат (681, 682, 683)


Deprecated: Function split() is deprecated in /www/ucdp-smolian.com/dgsdospat/root/index.php on line 124
Дата на публикуване на обявата: 22-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1714-1, 1718-1, 1720-1

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Доспат (684-699)

Дата на публикуване на обявата: 22-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти с №1700-1,1701-1, 1702-1, 1703-1, 1704-1, 1705-1, 1706-1, 1707-1, 1718-1, 1709-1, 1710-1, 1711-1, 1715-1, 1716-1, 1717-1 и 1719-1

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Доспат (660-671)

Дата на публикуване на обявата: 21-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обект № 1700 , Обект № 1701, Обект №1702, Обект №1703, Обект №1704, Обект №1705, Обект №1706, Обект №1707, Обект №1708, Обект №1709, Обект №1710 и обект №1711

Документация за участие    |